Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

paczell
9672 fafa 500
Reposted fromlaure laure viaszyderatyzator szyderatyzator
paczell
4672 fc10
paczell
paczell
4436 be50
paczell
2547 7482 500
True, true
Reposted fromszyderatyzator szyderatyzator
paczell
paczell
3449 afe4
paczell
3913 bc7a
paczell
8139 3d48

Paradise Is Endless


http://asset-4.soup.io/asset/12183/8012_4b8a.gif
paczell
Reposted fromspecific-humor specific-humor
2841 c798 500

unitedbyblue:

this with a side of whiskey, please. taken in yosemite by @joelbear #bluemovement

Reposted fromwestwood westwood viamakle makle
paczell
6709 8092 500
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamakle makle
paczell
1048 3bdf 500
Reposted frommakle makle

June 01 2015

paczell
7339 d1f5 500
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet viaedenpath edenpath
9803 1fac 500
Reposted fromsofincha sofincha viaedenpath edenpath
paczell
0439 4148
Reposted fromsagara sagara viaDenialONE DenialONE
paczell

Najbardziej zmotywowany człowiek to ktoś, kto bardzo potrzebuje toalety. Żadna przeszkoda nie jest w stanie go powstrzymać przed osiągnięciem celu.

Czy kiedyś słyszałeś następujące wymówki:

Zsikałem się, ponieważ:
- nie miałem czasu, żeby pójść do toalety
- byłem zbyt zmęczony
- straciłem nadzieję, nie wierzyłem, że zdążę
- oni mnie ciągle wyprzedzają, bo mają dłuższe nogi
- jestem za głupi, aby skorzystać z toalety
- to już ósmy raz; jakoś nigdy nie mogę zdążyć
- to nie dla mnie
- zapukałem do toalety, ale nikt mi nie otworzył
- zabrakło mi motywacji
- miałem doła
- nie stać mnie na chodzenie do toalety
- postanowiłem, że pójdę jutro
- czekałem, aż rząd się zmieni
- wysikam się od poniedziałku

— znalezione
Reposted fromonnomnom onnomnom viaalexisalexis alexisalexis
paczell
"A jednak trzeba się sponiewierać od czasu do czasu w imię czegoś. Rzucić się w przepaść i poczuć, że się frunie. Bez tego może i bezpieczniej, ale nijako."
-Maciej Stuhr
Reposted fromalexandra93 alexandra93 viaalexisalexis alexisalexis
paczell
6713 8c28
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl